mgr inż. Tomasz Jaszczuk
założyciel i właściciel firmy GEOKART.

wykształcenie
 • 1997-2001 – Liceum ogólnokształcące w Żninie 
 • 2001-2006 – Politechnika Warszawska – Wydział Geodezji i Kartografii 
 • Studia ukończone z wyróżnieniem na dwóch kierunkach: 
 • geodezja inżynieryjno – przemysłowa 
 • kataster i gospodarka nieruchomościami 
 • 2005-2006 – Studia z zakresu szacowania nieruchomości 
 • 2006-2007 – Zakład Upraw i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. 
 • Studia podyplomowe z zakresu gleboznawstwa, klasyfikacji i kartografii gleb 
 • 2010 – zdanie egzaminu państwowego na uprawnienia Głównego Geodety Kraju z zakresu [1] – geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacje 
 • 2011 – zdanie egzaminu państwowego na uprawnienia Głównego Geodety Kraju z zakresu [2] – rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych 
Doświadczenie zawodowe
 • Praca w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy 
 • Praca w prywatnej firmie geodezyjnej 
 • Praca w Urzędzie Miejskim w Żninie