POTRZEBUJESZ GEODETY, 
A MOŻE TYLKO PORADY

Udzielamy bezpłatnie porad związanych z geodezją, kartografią, gospodarką nieruchomościami, szacowaniem nieruchomości oraz klasyfikacją gruntów, zapraszamy !!!

WZNOWIENIE GRANIC NIERUCHOMOŚCIROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI – USTALANIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI

learn more


POMIARY DLA CELÓW PROJEKTOWYCH

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych wykonywane w formie cyfrowej (DWG, DXF, DGN) i papierowej
 • pomiary mas ziemnych
 • tyczenie
 • budynków mieszkalnych, produkcyjnych, usługowych, magazynowych
 • sieci podziemnego uzbrojenia terenu
 • dróg
 • obiektów liniowych
 • wyznaczenie reperów roboczych

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA OBIEKTÓW

 • inwentaryzacja powykonawcza budynku wraz z przyłączami
 • inwentaryzacje przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, itp.
 • inwentaryzacja powykonawcza dróg, parkingów, itp.
 • inwentaryzacja sieci przesyłowych
 • pomiary i zwymiarowania specjalistyczne dla budynków, kamienic, bloków itp.

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

 • mapy do celów projektowych
 • zakładanie osnów realizacyjnych
 • tyczenia obiektów
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń budynków, budowli i podłoża gruntowego
 • badanie pionowości obiektów
 • sprawdzanie płaszczyzn
 • pomiary suwnic
 • sprawdzanie osiadania
 • inwentaryzacja powykonawcza obiektu

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I BUDYNKOWYCH

 •  wykonanie czynności terenowych mających na celu podział nieruchomości
 • wykonanie dokumentacji do celów prawnych
 • wykazy synchronizacyjne
 • wykazy zmian gruntowych